Tecken på add Symtom och diagnoskriterier vid adhd


tecken på add

Source: https://st3.depositphotos.com/4326917/13749/v/1600/depositphotos_137495302-stock-illustration-shopping-cart-with-add-mark.jpg


Adhd/add i vuxen ålder - necon.deffmo.se Ungefär hälften har kvar så stora svårigheter att de fortfarande uppfyller diagnoskriterierna i vuxen ålder. Hos en del har add dominerat symtombilden under hela livet. Det kan innebära svårigheter tecken behålla koncentrationen över tid eller att rikta uppmärksamheten mot rätt sak. Det kan också vara svårt att dela uppmärksamheten på fler saker samtidigt och att kunna växla fokus från en sak till en annan när det behövs. Det kan ofta ta sig uttryck i dagdrömmeri och svårigheter att komma igång med aktiviteter. ica matkasse recept Kvinnor med adhd/add uppvisar som grupp mindre tydliga tecken på hyperaktivitet och kan därför vara svårare att identifiera. Särskild forskning har ägnats åt. Tvärtom kan en add-person uppfattas som oengagerad och disträ. Typiska tecken är tystlåtenhet, blyghet, bristande energi och passivitet.


8 9 10 11 12 13 14